top of page

ANBI

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het (mede-)organiseren van evenementen, projecten en activiteiten ten behoeve van de door de stichting aan te wijzen culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende organisaties en charitatieve instellingen, alsmede het financieel ondersteunen van de culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende organisaties en charitatieve instellingen, in het kader van die evenementen, projecten en activiteiten.

Met ingang van 6 juli 2017 heeft de overheid aan Stichting ALS Limburg de ANBI-status toegekend. Deze wordt uitsluitend toegekend wanneer wordt voldaan strikte voorwaarden.

Documenten
Beleid (actueel beleidsplan)
2023 jaarcijfers, komt eraan
Bestuur

Alle bestuursleden verrichten hun taken op basis van vrijwilligheid, zonder hiervoor een tegemoetkoming te ontvangen. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Gladys van den Munckhof (voorzitter)

  • Richard Swinkels (secretaris)

  • Rowdy Kroh (penningmeester)

Voor contact met betrekking tot de activiteiten van de stichting kunt u zich wenden tot de voorzitter.

bottom of page